Subsidie aanvragen

SUBSIDIEREGELINGEN VOOR DE E-SCOOTER
Als zakelijke rijder van de Coolrider profiteer je van fiscale voordelen op de aanschaf van een elektrische scooter. Door middel van verschillende overheidssubsidies kun jij korting krijgen op de investering van elektrische scooters met lithium-ion accu’s. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert met de onderstaande regelingen milieuvriendelijke investeringen.

MIA (Milieu Investeringsaftrek)
Vamil (Vrije afschrijvingsregeling milieu-investeringen)
Om voor de MIA in aanmerking te komen moet het voertuig op de milieulijst voorkomen in categorie B. In dat geval geldt een extra belastingaftrek van 13,5%. Tot 50% van het investeringsbedrag komt in aanmerking voor de MIA.

Daarnaast kunnen zakelijke rijders profiteren van liquiditeits-en rentevoordeel via VAMIL in de vorm van een vervroegde afschrijving in het eerste jaar. Ook voor VAMIL geldt dat 50% van het investeringsbedrag hiervoor in aanmerking komt.

Lees meer over de subsidie regelingen MIA en/of VAMIL.

BINNEN DRIE MAANDEN AANVRAGEN
Om in aanmerking te komen voor de MIA of VAMIL dient de investering van de Coolrider binnen drie maanden worden aangevraagd. Echter kunnen ook eerdere investeringen met een terugwerkende kracht tot drie maanden alsnog worden aangevraagd. Wij adviseren om bij de gemeente na te gaan of er lokale subsidies worden verstrekt. Diverse gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, geven extra korting op de aanschaf van een elektrische scooter.


REKENVOORBEELD MET DE COOLRIDER
De aanschafwaarde van de Coolrider bedraagt: € 1995,-Het investeringsbedrag exclusief BTW is:
€ 1.648,76Bedrag dat ik aanmerking komt voor MIA en VAMIL (50%): € 824,38

13,5% aftrek via de MIA: € 111,2975% extra afschrijving in eerste jaar via de VAMIL: € 618,28

Vraag je boekhouder voor het invullen van de formulieren